0

16 TISÍC ČLENŮ

Podnikatelé jsou organizováni v 59 regionálních komorách a ve 123 oborových svazech, asociacích, klastrech a řemeslných ceších.

60 % HDP

Členské firmy Komory se dlouhodobě výrazně podílejí na tvorbě HDP v ČR.

0
0

350 PRACOVNÍKŮ

Komora disponuje nejhustší sítí regionálních zastoupení, každý den se podnikatelům věnuje přes 350 kvalifikovaných pracovníků.

25 ODBORNÝCH SEKCÍ

Odborné sekcí a pracovní skupiny prosazují požadavky podnikatelů a navrhují řešení problémů pro zajištění hospodářského růstu.

0
0

250 PORADNÍCH ORGÁNŮ

Komora komunikuje zájmy svých členů prostřednictvím komisí, odborných skupin, poradních sborů, kolegií, které jsou zřizovány ministerstvy, státními institucemi apod.

12 ANKET

Komora se každý měsíc dotazuje svých členů, jak se jim podniká a jejich požadavky předkládá na jednání s vládou a dalšími představiteli státu.

0
0

KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI Z 12 ZEMÍ

Komora vyřizuje 80 % všech žádostí o kvalifikované pracovníky z třetích zemí, konkrétně z Ukrajiny, Běloruska, Mongolska, Filipín, Srbska, Moldavska, Indie a Kazachstánu, Arménie, Gruzie a Severní Makedonie.

KURZY PRO 50 TISÍC ZAMĚSTNANCŮ

Kvalifikační kurzy pořádané Komorou v celé ČR navštíví ročně více než 50 tisíc lidí.

0
0

8 TISÍC NEJLEPŠÍCH ABSOLVENTŮ

Již 26 let Komora oceňuje nejlepší absolventy středních odborných škol z 28 oborů.

6 TISÍC VYŘÍZENÝCH DOTAZŮ

Od března 2020 je v provozu webová Poradna pro podnikatele. V současné době je oceňována zejména pro pomoc a orientaci ve složité energetické situaci.

0
0

120 ZEMÍ SVĚTA

Komora je součástí evropské i celosvětové sítě obchodních a průmyslových komor, kde prosazuje hospodářské zájmy českých podnikatelů.